ANALISIS KESILAPAN BAHASA DALAM KARANGAN NARASI BAHASA INGGRIS DI SMA NEGERI 8 PERUMNAS II TANGERANG

Paramita Kusumawardhani

Abstract


Tujuan dari kesilaan ini adalah untuk mengetahui kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh siswa-siswi SMA Negeri 8 Perumnas II Tangerang dalam karangan narasi bahasa Inggris, mengapa mereka melakukan kesalahan, menidentifikasi kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh para siswa, mengoreksi kesilapan-kesilapan yang sudah dilakukan, untuk meningkatkan mutu pengajaran yang sesuai dengan kurikulum pelajaran dan untuk memperoleh data dan uraian tentang kesulitan dalam mempelajari bahasa Inggris khususnya dalam membuat karangan narasi dalam bahasa Inggris. Data diambil dari karangan narasi para siswa. Hasil dari penelitian ini yaitu para siswa banyak melakukan kesilapan berupa kesilapan dalam penghilangan beberapa elemen yang seharusnya ada (errors of omission), kesilapan penambahan beberapa elemen yang seharusnya tidak ada (errors of addition), kesilapan pemakaian kata yang tidak seharusnya (errors of selection) dan kesilapan elemen yang sudah benar namun urutannya salah (errors of ordering). Kesilapan lain yaitu para siswa belum menguasai bahasa target dengan baik dan benar sehingga mereka sering membuat kalimat dalam bahasa ibu (mother tongue) dan para siswa masih terpengaruh oleh penggunan bahasa ibu (mother tongue) yang mereka gunakan sehari-hari sehingga mereka menggunakan secara langsung (mother tongue) ke dalam bahasa target dengan kaidah yang salah.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.